Alumni    •    Vacancy

Bachelor of Social Work Management with Honours

UU6762002
SARJANA MUDA PENGURUSAN KERJA SOSIAL DENGAN KEPUJIAN
08 Semester

A: STPM (Sastera)
S: STPM (Sains)

 1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75 pada peringkat STPM
 2. Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
 3. Lulus temu duga yang ditetapkan

N: MATRIK (Sains)
P: MATRIK (Perakaunan)
U: ASASI (Undang-Undang)

 1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75 pada peringkat Matrikulasi/ Asasi
 2. Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
 3. Lulus temu duga yang ditetapkan

T: STAM

 1. Mendapat sekurang-kurangnya pangkat Jayyid Jiddan pada peringkat STAM
 2. Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
 3. Lulus temu duga yang ditetapkan

G1: DIPLOMA UA
G2: DIPLOMA POLITEKNIK
E3: DIPLOMA IPT

 1. Memiliki Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.75
 2. Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
 3. Lulus temu duga yang ditetapkan 

  School of Applied Psychology, Social Work and Policy

  +604-928 5717