Alumni    •    Vacancy

Bachelor of Science with Honours (Multimedia)

UU6213003
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MULTIMEDIA)
07 Semester

A: STPM (Sastera)
S: STPM (Sains)

 1. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut:
  •  Mathematics (M)/ Mathematics (T)/ Ekonomi/ Information and Communications Technology
 2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:
  •  Mathematics/ Additional Mathematics/ Physics/ Science/ Applied Science/ Rekacipta/ Information
  and Communication Technology/ Seni Visual/Ekonomi Asas/ Ekonomi/ Grafik Berkomputer/ Produksi Multimedia/ Fundamentals of Programming/ Programming and Development Tools
 3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  •  Bahasa Inggeris
 4. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)

N: MATRIK (Sains)
P: MATRIK (Perakaunan)

 1. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/ Asasi dalam 3 mata pelajaran pengkhususan
 2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/ Asasi dalam mata pelajaran:
  •  Mathematics/ Computer Science
 3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  •  Bahasa Inggeris
 4. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)

T: STAM

 1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) dalam mana-mana dua (2) subjek pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
  • Mathematics/ Additional Mathematics/ Physics/ Science/ Applied Science/ Rekacipta/ Information And Communication Technology/ Seni Visual/ Ekonomi Asas/ Ekonomi/ Grafik Berkomputer/ Produksi Multimedia/ Fundamentals of Programming/ Programming and Development Tools
 2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  •  Bahasa Inggeris
 3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)

G1: DIPLOMA UA
G2: DIPLOMA POLITEKNIK
E3: DIPLOMA IPTS

 1. Memiliki Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.50
 2. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
 3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  •  Bahasa Inggeris

E2: DVM

 1. Memiliki Diploma Vokasional Malaysia dalam bidang Teknologi Maklumat dan Komunikasi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK Akademik 3.00
 2. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
 3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SVM dalam mata pelajaran:
  • Bahasa Inggeris

  School of Multimedia Technology and Communication

  +604-928 5800