Alumni    •    Vacancy

Bachelor of Science with Honours (Decision Science)

UU6462002
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS PEMUTUSAN)

08 Semester

A: STPM (Sastera)
S: STPM (Sains)

 1. (i) Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut:
  • Mathematics (M)/ Mathematics (T)/ Physics
  atau
  (ii) Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran
  pada peringkat STPM
  dan
  Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Additional Mathematics
 2. Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)

N: MATRIK (Sains)
P: MATRIK (Perakaunan)
J: MATRIK (Kejuruteraan)
K: ASASI (Kejuruteraan)

 1. (i) Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran:
  • Mathematics / Physics
  atau
  (ii) Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran pada peringkat Matrikulasi/Asasi
  dan
  Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Additional Mathematics
 2. Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)

T: STAM

 1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Additional Mathematics
 2. Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)

G1: DIPLOMA UA
G2: DIPLOMA POLITEKNIK
E3: DIPLOMA IPTS

 1. (i) Memiliki Diploma Statistik/ Matematik atau program yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti
  atau
  (ii) Memiliki Diploma lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti
  dan
  Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred D/7D) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Additional Mathematics
 2. Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)

  School of Quantitative Sciences

  +604-928 6301