Alumni    •    Vacancy

Bachelor of Science with Honours (Business Mathematics)

UU6461001
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MATEMATIK PERNIAGAAN)

08 Semester

A: STPM (Sastera)
S: STPM (Sains)

 1. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran:
  • Mathematics (M)/ Mathematics (T)
 2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C+/5C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
  • Mathematics
  • Additional Mathematics
 3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)

N: MATRIK (Sains)
P: MATRIK (Perakaunan)
J: MATRIK (Kejuruteraan)
K: ASASI (Kejuruteraan)

 1. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+(NGMP 2.33) pada peringkat Matrikulasi/ Asasi dalam mata pelajaran:
  • Mathematics
 2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C+) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
  • Mathematics
  • Additional Mathematics
 3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)

T: STAM

 1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred B/4B) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Mathematics
  • Additional Mathematics
 2. Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)

G1: DIPLOMA UA
G2: DIPLOMA POLITEKNIK
E3: DIPLOMA IPTS

 1. (i) Memiliki Diploma Statistik/Matematik atau program yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti
  atau
  (ii) Memiliki Diploma lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti
  dan
  Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
  • Mathematics (Gred B/4B)
  • Additional Mathematics (Gred C/6C)
 2. Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)

  School of Quantitative Sciences

  +604-928 6301