Alumni    •    Vacancy

Bachelor of Science Agribusiness Management with Honours

UU6345004
SARJANA MUDA SAINS PENGURUSAN PERNIAGAANTANI DENGAN KEPUJIAN

08 Semester

A: STPM (Sastera)
S: STPM (Sains)

 1. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran pada peringkat STPM termasuk:
  • Mathematics (M)/ Mathematics (T)/ Perakaunan/ Ekonomi/ Pengajian Perniagaan
 2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Mathematics
  atau
  Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Additional Mathematics
 3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Science/ Additional Science/ Pertanian
  atau
  Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Chemistry/ Biology
 4. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  atau
  Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  dan
  Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Bahasa Inggeris

N: MATRIK (Sains)
P: MATRIK (Perakaunan)
U: ASASI (Undang-Undang)
J: MATRIK (Kejuruteraan)
K: ASASI (Kejuruteraan)

 1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat Matrikulasi/ Asasi
 2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (2.33) pada peringkat Matrikulasi/ Asasi dalam mata pelajaran:
  • Mathematics/ Introduction to Economics
 3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Mathematics
  atau
  Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Additional Mathematics
 4. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Science/ Additional Science/ Pertanian
  atau
  Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Chemistry/ Biology
 5. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  atau
  Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  dan
  Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Bahasa Inggeris

T: STAM

 1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Mathematics
  atau
  Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Additional Mathematics
 2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Science/ Additional Science/ Pertanian
  atau
  Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Chemistry/ Biology 3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  atau
  Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  dan
  Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Bahasa Inggeris

G1: DIPLOMA UA
G2: DIPLOMA POLITEKNIK
E3: DIPLOMA IPTS

 1. Memiliki Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.50
 2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Mathematics
  atau
  Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Additional Mathematics
 3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Science/ Additional Science/ Pertanian
  atau
  Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Chemistry/ Biology
 4. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  atau
  Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  dan
  Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Bahasa Inggeris

E2: DVM

 1. Memiliki Diploma Vokasional Malaysia dalam bidang Pertanian/ Perniagaan yang diiktiraf setaraf oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK Akademik 3.00
 2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM/SVM dalam mata pelajaran:
  • Mathematics
 3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  atau
  Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  dan
  Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SVM dalam mata pelajaran:
  • Bahasa Inggeris

  School of Economics, Finance and Banking

  +604-928 6751