Alumni    •    Vacancy

Bachelor of Philosophy, Law and Business with Honours

UU6345001
SARJANA MUDA FALSAFAH, UNDANG-UNDANG DAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester A:

STPM (Sastera)
S: STPM (Sains)

1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.50 pada peringkat STPM 2. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET) 3. Lulus temu duga yang ditetapkan
N: MATRIK (Sains) P: MATRIK (Perakaunan) U: ASASI (Undang-Undang)
J: MATRIK (Kejuruteraan)
K: ASASI (Kejuruteraan)
1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.50 pada peringkat Matrikulasi/ Asasi 2. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET) 3. Lulus temu duga yang ditetapkan
T: STAM
1. Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid Jiddan pada peringkat STAM 2. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET) 3. Lulus temu duga yang ditetapkan
G1: DIPLOMA UA G2: DIPLOMA POLITEKNIK E3: DIPLOMA IPTS
1. Mempunyai Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK 3.50 2. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET) 3. Lulus temu duga yang ditetapkan

  School of Law

  +604-928 8101