Alumni    •    Vacancy

Bachelor of Operations Management with Honours

UU6345012
SARJANA MUDA PENGURUSAN OPERASI DENGAN KEPUJIAN
08 Semester A: STPM (Sastera) S: STPM (Sains)


1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75 pada peringkat STPM 2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran: • Mathematics
atau
Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred D/7D) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran: • Additional Mathematics 3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
ATAU

PROGRAM SYARAT MINIMUM
Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau
Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
dan
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran: • Bahasa Inggeris
N: MATRIK (Sains) P: MATRIK (Perakaunan)
J: MATRIK (Kejuruteraan)
K: ASASI (Kejuruteraan)
1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75 pada peringkat Matrikulasi/ Asasi 2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/ Asasi dalam 3 mata pelajaran pengkhususan termasuk Mathematics 3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran: • Mathematics
atau
Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred D) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran: • Additional Mathematics
4. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
ATAU
Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau
Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
dan
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran: • Bahasa Inggeris
T: STAM
1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
 Mathematics
atau
Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred D/7D) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
 Additional Mathematics
2. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
ATAU
Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau
Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
dan
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
 Bahasa Inggeris
G1: DIPLOMA UA G2: DIPLOMA POLITEKNIK E3: DIPLOMA IPTS
1. Memiliki Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.75 2. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
ATAU
Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau
Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
dan
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
• Bahasa Inggeris

PROGRAM SYARAT MINIMUM
E2: DVM
1. Memiliki Diploma Vokasional Malaysia yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK 3.00
2. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
ATAU
Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau
Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
dan
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SVM dalam mata pelajaran:
• Bahasa Inggeris

  School of Technology Management and Logistics

  +604-928 7001