Alumni    •    Vacancy

Bachelor of Muamalat Administration with Honours

UU6345010
SARJANA MUDA PENTADBIRAN MUAMALAT DENGAN KEPUJIAN

08 Semester

A: STPM (Sastera)
S: STPM (Sains)

1. Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred D) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran: • Bahasa Arab
atau
Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
• Bahasa Arab Tinggi/ Bahasa Arab Komunikasi/ Bahasa Arab/ Al-Lughah al-‘Arabiah al-Mu’asirah/ Turath Bahasa Arab/ Al-Adab wa Al-Balaghah
2. (i) Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran: • Mathematics/ Additional Mathematics
atau
(ii) Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran: • Mathematics/ Additional Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
• Prinsip Perakaunan/ Ekonomi Asas/ Ekonomi/ Perdagangan/ Perniagaan
3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
atau
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran: • Bahasa Inggeris
N: MATRIK (Sains)
1. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/ Asasi dalam 3 mata pelajaran pengkhususan termasuk Mathematics 2. (i) Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
 Mathematics/ Additional Mathematics
atau
(ii) Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
 Mathematics/ Additional Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
 Prinsip Perakaunan/ Ekonomi Asas/ Ekonomi/ Perdagangan/ Perniagaan
3. Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
 Bahasa Arab/ Al-Lughah al-‘Arabiah al-Mu’asirah/ Turath Bahasa Arab/ Al-Adab wa Al-Balaghah

PROGRAM SYARAT MINIMUM

4. Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
atau
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
 Bahasa Inggeris
P: MATRIK (Perakaunan)
1. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/ Asasi dalam semua mata pelajaran pengkhususan 2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (2.33) pada peringkat Matrikulasi/ Asasi dalam mata pelajaran berikut:
 Mathematics
 Ekonomi/ Perakaunan
3. (i) Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
 Mathematics/ Additional Mathematics
atau
(ii) Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
 Mathematics/ Additional Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
 Prinsip Perakaunan/ Ekonomi Asas/ Ekonomi/ Perdagangan/ Perniagaan
4. Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
 Bahasa Arab/ Al-Lughah al-‘Arabiah al-Mu’asirah/ Turath Bahasa Arab/ Al-Adab wa Al-Balaghah
5. Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
atau
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
 Bahasa Inggeris
U: ASASI (Undang-Undang)
1. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (2.33) pada peringkat Matrikulasi/ Asasi dalam mata pelajaran:
 Introduction to Economics
2. (i) Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
 Mathematics/ Additional Mathematics
atau
(ii) Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
 Mathematics/ Additional Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
 Prinsip Perakaunan/ Ekonomi Asas/ Ekonomi/ Perdagangan/ Perniagaan
3. Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
 Bahasa Arab/ Al-Lughah al-‘Arabiah al-Mu’asirah/ Turath Bahasa Arab/ Al-Adab wa Al-Balaghah
4. Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
atau

PROGRAM SYARAT MINIMUM

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
 Bahasa Inggeris
T: STAM
1. (i) Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
 Mathematics/ Additional Mathematics
atau
(ii) Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
 Mathematics/ Additional Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
 Prinsip Perakaunan/ Ekonomi Asas/ Ekonomi/ Perdagangan/ Perniagaan
2. Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
 Bahasa Arab Tinggi/ Bahasa Arab Komunikasi/ Bahasa Arab/ Al-Lughah al-‘Arabiah al-Mu’asirah/ Turath Bahasa Arab/ Al-Adab wa Al-Balaghah
3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
atau
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
 Bahasa Inggeris
G1: DIPLOMA UA G2: DIPLOMA POLITEKNIK E3: DIPLOMA IPTS
1. Memiliki Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.50 2. Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat Diploma dalam mata pelajaran: • Bahasa Arab
atau
Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
• Bahasa Arab Tinggi/ Bahasa Arab Komunikasi/ Bahasa Arab/ Al-Lughah al-‘Arabiah al-Mu’asirah/ Turath Bahasa Arab/ Al-Adab wa Al-Balaghah
3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
atau
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
• Bahasa Inggeris

  Islamic Business School

  +604-928 6651