Alumni    •    Vacancy

Bachelor of Media Technology with Honours

UU6213001
SARJANA MUDA TEKNOLOGI MEDIA DENGAN KEPUJIAN
07 Semester A: STPM (Sastera)
S: STPM (Sains) N: MATRIK (Sains) U: ASASI (Undang-Undang) T: STAM


1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
 Bahasa Inggeris
2. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
P: MATRIK (Perakaunan)
1. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/ Asasi dalam semua mata pelajaran pengkhususan
2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
 Bahasa Inggeris
3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
G1: DIPLOMA UA G2: DIPLOMA POLITEKNIK E3: DIPLOMA IPTS
1. Memiliki Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.50 2. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
 Bahasa Inggeris
E2: DVM
1. Memiliki Diploma Vokasional Malaysia dalam bidang Teknologi Maklumat dan Komunikasi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK Akademik 3.00 2. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET) 3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SVM dalam mata pelajaran: • Bahasa Inggeris
UU6213003
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MULTIMEDIA) 07 Semester A: STPM (Sastera) S: STPM (Sains)
1. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut:
 Mathematics (M)/ Mathematics (T)/ Ekonomi/ Information and Communications Technology
2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:
 Mathematics/ Additional Mathematics/ Physics/ Science/ Applied Science/ Rekacipta/ Information And Communication Technology/ Seni Visual/

PROGRAM SYARAT MINIMUM
Ekonomi Asas/ Ekonomi/ Grafik Berkomputer/ Produksi Multimedia/ Fundamentals of Programming/ Programming and Development Tools
3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
 Bahasa Inggeris
4. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
N: MATRIK (Sains) P: MATRIK (Perakaunan)
1. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/ Asasi dalam 3 mata pelajaran pengkhususan
2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/ Asasi dalam mata pelajaran:
 Mathematics/ Computer Science
3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
 Bahasa Inggeris
4. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
T: STAM
1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) dalam mana-mana dua (2) subjek pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics/ Additional Mathematics/ Physics/ Science/ Applied Science/ Rekacipta/ Information And Communication Technology/ Seni Visual/ Ekonomi Asas/ Ekonomi/ Grafik Berkomputer/ Produksi Multimedia/ Fundamentals of Programming/ Programming and Development Tools
2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
 Bahasa Inggeris
3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
G1: DIPLOMA UA G2: DIPLOMA POLITEKNIK E3: DIPLOMA IPTS
1. Memiliki Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.50 2. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
 Bahasa Inggeris
E2: DVM
1. Memiliki Diploma Vokasional Malaysia dalam bidang Teknologi Maklumat dan Komunikasi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK Akademik 3.00 2. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SVM dalam mata pelajaran: • Bahasa Inggeris

  School of Multimedia Technology and Communication

  +604-928 5800