Alumni    •    Vacancy

Bachelor of Marketing with Honours

UU6342001
SARJANA MUDA PEMASARAN DENGAN KEPUJIAN
08 Semester A: STPM (Sastera) S: STPM (Sains)


1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75 pada peringkat STPM 2. (i) Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran: • Mathematics/ Additional Mathematics
atau
(ii) Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran: • Mathematics/ Additional Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
• Prinsip Perakaunan/ Ekonomi Asas/ Ekonomi/ Perdagangan/ Perniagaan/ Pengajian Keusahawanan/ Physics/ Chemistry/ Biology/ Lukisan Kejuruteraan
3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
ATAU
Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau
Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
dan
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran: • Bahasa Inggeris
N: MATRIK (Sains)
1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75 pada peringkat Matrikulasi/ Asasi 2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (2.33) pada peringkat Matrikulasi/ Asasi dalam mata pelajaran:
• Mathematics
3. (i) Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
• Mathematics/ Additional Mathematics
atau
(ii) Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
• Mathematics/ Additional Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
• Prinsip Perakaunan/ Ekonomi Asas/ Ekonomi/ Perdagangan/ Perniagaan/ Pengajian Keusahawanan/ Physics/ Chemistry/ Biology/ Lukisan Kejuruteraan
4. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
ATAU
Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau
Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
dan
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran: • Bahasa Inggeris

PROGRAM SYARAT MINIMUM
P: MATRIK (Perakaunan)
1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75 pada peringkat Matrikulasi/ Asasi
2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (2.33) pada peringkat Matrikulasi/ Asasi dalam dua (2) mata pelajaran berikut:
• Mathematics
• Ekonomi/ Perakaunan 3. (i) Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
• Mathematics/ Additional Mathematics
atau
(ii) Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
• Mathematics/ Additional Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
• Prinsip Perakaunan/ Ekonomi Asas/ Ekonomi/ Perdagangan/
Perniagaan/ Pengajian Keusahawanan/ Physics/ Chemistry/ Biology/ Lukisan Kejuruteraan
4. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
ATAU
Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau
Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
dan
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran: • Bahasa Inggeris
U: ASASI (Undang-Undang)
1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75 pada peringkat Matrikulasi/ Asasi 2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (2.33) pada peringkat Matrikulasi/ Asasi dalam mata pelajaran:
• Introduction to Economics/ Basic Economics/ Economics
3. (i) Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
• Mathematics/ Additional Mathematics
atau
(ii) Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
• Mathematics/ Additional Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
 Prinsip Perakaunan/ Ekonomi Asas/ Ekonomi/ Perdagangan/ Perniagaan/ Pengajian Keusahawanan/ Physics/ Chemistry/ Biology/ Lukisan Kejuruteraan
4. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
ATAU
Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau
Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
dan
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran: • Bahasa Inggeris

PROGRAM SYARAT MINIMUM
T: STAM
1. (i) Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
 Mathematics/ Additional Mathematics
atau
(ii) Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
 Mathematics / Additional Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
 Prinsip Perakaunan/ Ekonomi Asas/ Ekonomi/ Perdagangan/ Perniagaan
2. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
ATAU
Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau
Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
dan
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran: • Bahasa Inggeris
G1: DIPLOMA UA G2: DIPLOMA POLITEKNIK E3: DIPLOMA IPTS
1. Memiliki Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.75
2. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
ATAU
Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau
Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
dan
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran: • Bahasa Inggeris
E2: DVM
1. Memiliki Diploma Vokasional Malaysia dalam bidang Perniagaan atau bidang lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK Akademik 3.00 2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SVM dalam mata pelajaran: • Mathematics
3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
ATAU
Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau
Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
dan
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SVM dalam mata pelajaran: • Bahasa Inggeris

  School of Business Management

  +604-928 7401