Alumni    •    Vacancy

Bachelor of Law with Honours

UU6380001
SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG DENGAN KEPUJIAN
08 Semester

A: STPM (Sastera)
S: STPM (Sains)

 1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 pada peringkat STPM
 2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
  • Bahasa Inggeris (Gred C/6C)
  • Sejarah (Gred B/4B)
 3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 4 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 4.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  atau
  Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  dan
  Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred A-/2A) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Bahasa Inggeris

N: MATRIK (Sains)
P: MATRIK (Perakaunan)
U: ASASI (Undang-Undang)

 1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 pada peringkat Matrikulasi/ Asasi
 2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred B) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Sejarah
 3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 4 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 4.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  atau
  Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  dan
  Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred A-) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Bahasa Inggeris

T: STAM

 1. Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid Jiddan pada peringkat STAM 
 2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
  • Bahasa Inggeris (Gred C/6C)
  • Sejarah (Gred B/4B)
 3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 4 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 4.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  atau
  Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  dan
  Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred A-/2A) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Bahasa Inggeris

G1: DIPLOMA UA
G2: DIPLOMA POLITEKNIK
E3: DIPLOMA IPTS

 1. Memiliki Diploma Pentadbiran Awam atau Diploma Undang-undang UiTM atau Diploma yang berkaitan dan diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK 3.00
 2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
  •  Bahasa Inggeris (Gred C/6C)
  •  Sejarah (Gred B/4B)
 3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 4 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 4.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  atau
  Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  dan
  Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred A-/2A) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Bahasa Inggeris

  School of Law

  +604-928 8101