Alumni    •    Vacancy

Bachelor of International Business Management with Honours

UU6345006
SARJANA MUDA PENGURUSAN PERNIAGAAN ANTARABANGSA DENGAN KEPUJIAN
08 Semester

A: STPM (Sastera)
S: STPM (Sains)

 1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 pada peringkat STPM
 2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
  • Mathematics
  • Bahasa Inggeris
 3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)

N: MATRIK (Sains)
P: MATRIK (Perakaunan)
U: ASASI (Undang-Undang)

 1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 pada peringkat Matrikulasi/ Asasi
 2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
  • Mathematics
  • Bahasa Inggeris
 3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)

T: STAM

 1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
  • Mathematics
  • Bahasa Inggeris
 2. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)

G1: DIPLOMA UA
G2: DIPLOMA POLITEKNIK
E3: DIPLOMA IPTS

 1. Memiliki Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.75
 2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
  • Mathematics
  • Bahasa Inggeris
 3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)

E2: DVM

 1. Memiliki Diploma Vokasional Malaysia yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK Akademik 3.00
 2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SVM dalam mata pelajaran berikut:
  • Mathematics
  • Bahasa Inggeris 3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)

  School of International Studies

  +604-928 8451