Alumni    •    Vacancy

Bachelor of Entrepreneurship with Honours

UU6345011
SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN DENGAN KEPUJIAN

08 Semester

A: STPM (Sastera)
S: STPM (Sains)

 1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75 pada peringkat STPM
 2. (i) Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Mathematics/ Additional Mathematics
  atau
  (ii) Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Mathematics/ Additional Mathematics
  dan
  Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Prinsip Perakaunan/ Ekonomi Asas/ Ekonomi/Perdagangan/ Perniagaan/ Pengajian Keusahawanan/ Physics/ Chemistry/ Biology/ Lukisan Kejuruteraan
 3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)

N: MATRIK (Sains)

 1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75 pada peringkat Matrikulasi/ Asasi
 2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (2.33) pada peringkat Matrikulasi/ Asasi dalam mata pelajaran:
  • Mathematics
 3. (i) Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Mathematics/ Additional Mathematics
  atau
  (ii) Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Mathematics/ Additional Mathematics
  dan
  Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Prinsip Perakaunan/ Ekonomi Asas/ Ekonomi/ Perdagangan/ Perniagaan/ Pengajian Keusahawanan/ Physics/ Chemistry/ Biology/ Lukisan Kejuruteraan
 4. Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)

P: MATRIK (Perakaunan)

 1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75 pada peringkat Matrikulasi/ Asasi
 2. Mendapat sekurang kurangnya Gred C+ (2.33) pada peringkat Matrikulasi/ Asasi dalam dua (2) mata pelajaran berikut:
  • Mathematics
  • Ekonomi/ Perakaunan
 3. (i) Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Mathematics/ Additional Mathematics
  atau
  (ii) Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Mathematics/ Additional Mathematics
  dan
  Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Prinsip Perakaunan/ Ekonomi Asas/ Ekonomi/ Perdagangan/ Perniagaan/ Pengajian Keusahawanan/ Physics/ Chemistry/ Biology/ Lukisan Kejuruteraan
 4. Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)

U: ASASI (Undang-Undang)

 1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75 pada peringkat Matrikulasi/ Asasi
 2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (2.33) pada peringkat Matrikulasi/ Asasi dalam mata pelajaran:
  • Introduction to Economics/ Basic Economics/ Economics
 3. (i) Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Mathematics/ Additional Mathematics
  atau
  (ii) Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Mathematics/ Additional Mathematics
  dan
  Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Prinsip Perakaunan/ Ekonomi Asas/ Ekonomi/ Perdagangan/ Perniagaan/ Pengajian Keusahawanan/ Physics/ Chemistry/ Biology/ Lukisan Kejuruteraan
 4. Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)

T: STAM

 1. (i) Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Mathematics/ Additional Mathematics
  atau
  (ii) Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Mathematics/ Additional Mathematics
  dan
  Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Prinsip Perakaunan/ Ekonomi Asas/ Ekonomi/ Perdagangan/ Perniagaan
 2. Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)

G1: DIPLOMA UA
G2: DIPLOMA POLITEKNIK
E3: DIPLOMA IPTS

 1. Memiliki Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.75
 2. Mendapat sekurang kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)

E2: DVM

 1. Memiliki Diploma Vokasional Malaysia dalam bidang Perniagaan atau bidang lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK Akademik 3.00
 2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SVM dalam mata pelajaran:
  • Mathematics
 3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)

  School of Business Management

  +604-928 7401