Alumni    •    Vacancy

Bachelor of Education with Honours (Moral Education)

UU6145005
SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (PENDIDIKAN MORAL)

08 Semester

A: STPM (Sastera)
S: STPM (Sains)

 1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 pada peringkat STPM
 2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
  • Mathematics/ Additional Mathematics
  • Bahasa Inggeris
  • Pendidikan Islam/ Tasawwur Islam/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/ Pendidikan Syari’ah Islamiah/ Pendidikan Moral/ Maharat al-Quran/ Al-Syariah/ Hifz al-Quran/ Usul al-Din
 3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET) 4. Lulus ujian MEdSI dan temu duga yang ditetapkan

N: MATRIK (Sains)
P: MATRIK (Perakaunan)
U: ASASI (Undang-Undang)

 1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 pada peringkat Matrikulasi/Asasi
 2. Mendapat sekurang kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
  • Mathematics/ Additional Mathematics
  • Bahasa Inggeris
  • Pendidikan Islam/ Tasawwur Islam/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/ Pendidikan Syari’ah Islamiah/ Pendidikan Moral/ Maharat al-Quran/ Al- Syariah/ Hifz al-Quran/ Usul al-Din
 3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
 4. Lulus ujian MEdSI dan temu duga yang ditetapkan.

T: STAM

 1. Mendapat sekurang-kurangnya pangkat Jayyid Jiddan pada peringkat STAM
 2. Mendapat sekurang kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
  • Mathematics/ Additional Mathematics
  • Bahasa Inggeris
  • Pendidikan Islam/ Tasawwur Islam/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/ Pendidikan Syari’ah Islamiah/ Maharat al-Quran/ Al-Syariah/ Hifz al-Quran/ Usul al-Din
 3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
 4. Lulus ujian MEdSI dan temu duga yang ditetapkan

G1: DIPLOMA UA
G2: DIPLOMA POLITEKNIK
E3: DIPLOMA IPTS

 1. Memiliki Diploma atau kelulusan lain dalam bidang yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK 3.00
 2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
  • Mathematics/ Additional Mathematics
  • Bahasa Inggeris
  • Pendidikan Islam/ Tasawwur Islam/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/ Pendidikan Syari’ah Islamiah/ Pendidikan Moral/ Maharat al-Quran/ Al-Syariah/ Hifz al-Quran/ Usul al-Din
 3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
 4. Lulus ujian MEdSI dan temu duga yang ditetapkan

  School of Education

  +604-928 5381