Alumni    •    Vacancy

Bachelor of Education with Honours (Information Technology)

UU6145003
SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI MAKLUMAT)

08 Semester

A: STPM (Sastera)
S: STPM (Sains)

 1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 pada peringkat STPM
 2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
  • Mathematics/ Additional Mathematics
  • Bahasa Inggeris
 3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
 4. Lulus ujian MEdSI dan temu duga yang ditetapkan

N: MATRIK (Sains)
P: MATRIK (Perakaunan)
J: MATRIK (Kejuruteraan)
K: ASASI (Kejuruteraan)

 1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 pada peringkat Matrikulasi/Asasi
 2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
  • Mathematics/ Additional Mathematics
  • Bahasa Inggeris 3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
 3. Lulus ujian MEdSI dan temu duga yang ditetapkan

G1: DIPLOMA UA
G2: DIPLOMA POLITEKNIK
E3: DIPLOMA IPTS

 1. Memiliki Diploma dalam bidang berkaitan Teknologi Maklumat atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK 3.00
 2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
  • Mathematics/ Additional Mathematics
  • Bahasa Inggeris
 3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
 4. Lulus ujian MEdSI dan temu duga yang ditetapkan

E2: DVM

 1. Memiliki Diploma Vokasional Malaysia dalam bidang Teknologi Maklumat dan Komunikasi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK Akademik 3.00
 2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SVM dalam mata pelajaran berikut:
  • Mathematics
  • Bahasa Inggeris
 3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
 4. Lulus ujian MEdSI dan temu duga yang ditetapkan

  School of Business Management

  +604-928 7401