Alumni    •    Vacancy

Bachelor of Education with Honours (Business Management)

UU6145004
SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN PERNIAGAAN)

08 Semester

A: STPM (Sastera)
S: STPM (Sains)

 1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 pada peringkat STPM
 2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
  • Mathematics/ Additional Mathematics
  • Bahasa Inggeris
  • Ekonomi Asas/ Ekonomi/ Prinsip Perakaunan/ Perdagangan/ Pengajian Keusahawanan/ Perniagaan/ Physics/ Chemistry/ Biology
 3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
 4. Lulus ujian MEdSI dan temu duga yang ditetapkan

N: MATRIK (Sains)
P: MATRIK (Perakaunan)
U: ASASI (Undang-Undang)

 1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 pada peringkat Matrikulasi/Asasi
 2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
  • Mathematics/ Additional Mathematics
  • Bahasa Inggeris
  • Prinsip Perakaunan/ Ekonomi Asas/ Ekonomi/ Perdagangan/ Pengajian Keusahawanan/ Perniagaan/ Physics/ Chemistry/ Biology
 3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
 4. Lulus ujian MEdSI dan temu duga yang ditetapkan

G1: DIPLOMA UA
G2: DIPLOMA POLITEKNIK
E3: DIPLOMA IPTS

 1. Memiliki Diploma dalam bidang berkaitan Pengurusan Perniagaan atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan sekurang kurangnya PNGK 3.00
 2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
  • Mathematics/ Additional Mathematics
  • Bahasa Inggeris
 3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
 4. Lulus ujian MEdSI dan temu duga yang ditetapkan

E2: DVM

 1. Memiliki Diploma Vokasional Malaysia dalam bidang Perniagaan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK Akademik 3.00
 2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SVM dalam mata pelajaran berikut:
  • Mathematics
  • Bahasa Inggeris
 3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
 4. Lulus ujian MEdSI dan temu duga yang ditetapkan.

  School of Education

  +604-928 5381