Alumni    •    Vacancy

Bachelor of Development Management with Honours

UU6345008
SARJANA MUDA PENGURUSAN PEMBANGUNAN DENGAN KEPUJIAN

07 Semester

A: STPM (Sastera)
S: STPM (Sains)

 1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75 pada peringkat STPM
 2. Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Mathematics/ Additional Mathematics/ Prinsip Perakaunan/ Perdagangan/ Ekonomi Asas/ Lukisan
  Kejuruteraan/ Ekonomi/ Perniagaan
 3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  atau
 4. Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Bahasa Inggeris

N: MATRIK (Sains)
P: MATRIK (Perakaunan)
U: ASASI (Undang-Undang)

 1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75 pada peringkat Matrikulasi/ Asasi
 2. Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Mathematics/ Additional Mathematics/ Prinsip Perakaunan/Perdagangan/ Ekonomi Asas/ Lukisan Kejuruteraan/ Ekonomi/Perniagaan
 3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  atau
  Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Bahasa Inggeris

T: STAM

 1. Mendapat sekurang-kurangnya pangkat Jayyid Jiddan pada peringkat STAM
 2. Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Mathematics/ Additional Mathematics/ Prinsip Perakaunan/ Perdagangan/ Ekonomi Asas/ Lukisan Kejuruteraan/ Ekonomi/ Perniagaan
 3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  atau
  Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Bahasa Inggeris

G1: DIPLOMA UA
G2: DIPLOMA POLITEKNIK
E3: DIPLOMA IPTS

 1. Memiliki Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.75
 2. Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Mathematics/ Additional Mathematics/ Prinsip Perakaunan/ Perdagangan/ Ekonomi Asas/ Ekonomi/ Perniagaan
 3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  atau
  Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Bahasa Inggeris

E2: DVM

 1. Memiliki Diploma Vokasional Malaysia yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK Akademik 3.00
 2. Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E/8E) pada peringkat SVM bagi mata pelajaran: • Mathematics 3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  atau
  Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E/8E) pada peringkat SVM dalam mata pelajaran:
  • Bahasa Inggeris

  School of Government

  +604-928 7901