Alumni    •    Vacancy

Bachelor of Creative Industry Management with Honours

UU6210001
SARJANA MUDA PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF DENGAN KEPUJIAN

07 Semester

A: STPM (Sastera)
S: STPM (Sains)
N: MATRIK (Sains)
U: ASASI (Undang-Undang)
J: MATRIK (Kejuruteraan)
K: ASASI (Kejuruteraan)
T: STAM
G1: DIPLOMA UA
G2: DIPLOMA POLITEKNIK
E3: DIPLOMA IPTS

  1. Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  2. Lulus temu duga yang ditetapkan

P: MATRIK (Perakaunan)

  1. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/ Asasi dalam semua mata pelajaran pengkhususan
  2. Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  3. Lulus temu duga yang ditetapkan

E2: DVM

  1. Memiliki Diploma Vokasional Malaysia yang diiktiraf setaraf oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK 3.00 
  2. Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  3. Lulus temu duga yang ditetapkan

  School of Creative Industry Management and Performing Arts

  +604-928 6453