Alumni    •    Vacancy

Bachelor of Counselling with Honours

UU6762001
SARJANA MUDA KAUNSELING DENGAN KEPUJIAN

08 Semester

A: STPM (Sastera)
S: STPM (Sains)

1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 pada peringkat STPM
2. Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
3. Lulus temu duga yang ditetapkan
N: MATRIK (Sains) P: MATRIK (Perakaunan) U: ASASI (Undang-Undang)
1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 pada peringkat Matrikulasi/ Asasi 2. Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
3. Lulus temu duga yang ditetapkan
T: STAM
1. Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid Jiddan pada peringkat STAM
2. Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
3. Lulus temu duga yang ditetapkan
G1: DIPLOMA UA G2: DIPLOMA POLITEKNIK E3: DIPLOMA IPTS
1. Memiliki Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK 3.00
2. Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
3. Lulus temu duga yang ditetapkan

  School of Applied Psychology, Social Work and Policy

  +604-928 5717