Alumni    •    Vacancy

Bachelor of Computer Science with Honours

UU6481003
SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN

08 Semester

A: STPM (Sastera)
S: STPM (Sains)

1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat STPM
2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred B- (2.67) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics (M)/ Mathematics (T)/ Information and Communications Technology
• Physics/ Chemistry/ Biology
3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
• Additional Mathematics
4. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
N: MATRIK (Sains)
P: MATRIK (Perakaunan)
J: MATRIK (Kejuruteraan)
K: ASASI (Kejuruteraan)
1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat Matrikulasi/ Asasi
2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred B- (2.67) pada peringkat Matrikulasi/ Asasi dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics
• Physics/ Chemistry/ Biology/ Computer Science
3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
• Additional Mathematics
4. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
T: STAM
1. Mendapat sekurang-kurangnya pangkat Jayyid Jiddan pada peringkat STAM
2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
• Additional Mathematics
3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:
• Mathematics/ Ekonomi Asas/ Ekonomi/ Prinsip Perakaunan/ Physics/ Sains Komputer/ Lukisan Kejuruteraan/ Pengajian Kejuruteraan Mekanikal/ Pengajian Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik/ Reka Cipta/ Grafik Komunikasi Teknikal/ Grafik Berkomputer
4. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)

PROGRAM SYARAT MINIMUM

G1: DIPLOMA UA G2: DIPLOMA POLITEKNIK E3: DIPLOMA IPTS
1. Memiliki Diploma Sains Komputer atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK 3.00
2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat Diploma dalam mata pelajaran:
• Mathematics
atau
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
• Additional Mathematics
3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)

  School of Computing

  +604-928 5001