Alumni    •    Vacancy

Bachelor of Arts in Linguistics and Information Technology (Honours)

UU6222001
SARJANA MUDA SASTERA LINGUISTIK DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (DENGAN KEPUJIAN)

08 Semester

A: STPM (Sastera)
S: STPM (Sains)

 1. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran:
  • Bahasa Melayu
 2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran:
  • Ekonomi/ Perakaunan/ Pengajian Perniagaan/ Information and Communications Technology/ Mathematics (M)/ Mathematics (T)
 3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  atau
  Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  dan
  Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Bahasa Inggeris
 4. Lulus temu duga yang ditetapkan

N: MATRIK (Sains)
P: MATRIK (Perakaunan)

 1. Mendapat sekurang-kurangnya Gred B- (NGMP 2.67) pada peringkat Matrikulasi/ Asasi dalam mata pelajaran:
  • Mathematics/ Computer Science/ Computing
 2. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  atau
  Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  dan
  Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Bahasa Inggeris 3. Lulus temu duga yang ditetapkan

T: STAM

 1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred B/4B) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  •  Mathematics
  atau
  Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred D/7D) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Additional Mathematics
 2. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  atau
  Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  dan
  Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Bahasa Inggeris
 3. Lulus temu duga yang ditetapkan

G1: DIPLOMA UA G2:
DIPLOMA POLITEKNIK E3:
DIPLOMA IPTS

 1. Memiliki Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.50
 2. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  atau
  Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  dan
  Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Bahasa Inggeris
 3. Lulus temu duga yang ditetapkan

E2: DVM

 1. Memiliki Diploma Vokasional Malaysia dalam bidang Teknologi Maklumat dan Komunikasi dan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK Akademik 3.00
 2. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  atau
  Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  dan
  Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SVM dalam mata pelajaran:
  • Bahasa Inggeris
 3. Lulus temu duga yang ditetapkan

  School of Business Management

  +604-928 7401