Alumni    •    Vacancy

Bachelor of Arts in Contemporary Literature and Creative Industry Management (Honours)

UU6222002
SARJANA MUDA SASTERA KESUSASTERAAN KONTEMPORARI DAN PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF (DENGAN KEPUJIAN)

08 Semester

A: STPM (Sastera)
S: STPM (Sains)

 1. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:
  • Kesusasteraan Melayu Komunikatif/ Bahasa Melayu/ Geografi/ Sejarah/ Mathematics (M)/ Mathematics (T)/ Ekonomi/ Literature in English/ Perakaunan/ Pengurusan Perniagaan/ Seni Visual
 2. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  atau
  Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  dan
  Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Bahasa Inggeris
 3. Lulus temu duga yang ditetapkan

N: MATRIK (Sains)
P: MATRIK (Perakaunan)

 1. Mendapat sekurang-kurangnya Gred B- (NGMP 2.67) pada peringkat Matrikulasi/ Asasi dalam mata pelajaran:
  • English
 2. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  atau
  Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  dan
  Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Bahasa Inggeris
 3. Lulus temu duga yang ditetapkan

U: ASASI (Undang-Undang)

 1. Mendapat sekurang-kurangnya Gred B- (NGMP 2.67) pada peringkat Matrikulasi/ Asasi dalam mata pelajaran:
  • Introduction To Critical Thinking/ Intermediate English/ Fundamentals of Information & Communication Technology
 2. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET
  atau
  Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  dan
 3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Bahasa Inggeris
 4. Lulus temu duga yang ditetapkan

T: STAM

 1. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  atau
  Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  dan
  Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Bahasa Inggeris 2. Lulus temu duga yang ditetapkan

G1: DIPLOMA UA
G2: DIPLOMA POLITEKNIK
E3: DIPLOMA IPTS

 1. Memiliki Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.50
 2. Mendapat sekurang kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  atau
  Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  dan
  Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Bahasa Inggeris
 3. Lulus temu duga yang ditetapkan

E2: DVM

 1. Memiliki Diploma Vokasional Malaysia dalam bidang Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan/ Teknologi Maklumat dan Komunikasi yang diiktiraf setaraf oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK 3.00
 2. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  atau
  Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET
  dan
  Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SVM dalam mata pelajaran:
  • Bahasa Inggeris 3. Lulus temu duga yang ditetapkan

  School of Languages, Civilisation and Philosophy

  +604-928 5701