Alumni    •    Vacancy

Bachelor of Applied Linguistics and Business Administration with Honours

UU6224001
SARJANA MUDA LINGUISTIK TERAPAN DAN PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN

08 Semester

A: STPM (Sastera)
S: STPM (Sains)

 1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75 pada peringkat STPM
 2.  (i) Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Mathematics/ Additional Mathematics
  atau
  (ii) Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Mathematics/ Additional Mathematics
  dan
  Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Prinsip Perakaunan/ Ekonomi Asas/ Ekonomi/ Perdagangan/ Perniagaan/ Pengajian Keusahawanan/ Physics/ Chemistry/ Biology/ Lukisan Kejuruteraan
 3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 4 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 4.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  Nota:
  i) Wajib menjalani Latihan Industri di luar negara (kecuali Brunei dan Indonesia) atau Syarikat Antarabangsa di dalam negara. Walau bagaimanapun, sepanjang tempoh pandemik covid-19, Latihan Industri boleh dijalankan secara maya dengan mana-mana organisasi di dalam dan luar negara.
  ii) Syarat graduasi: MUET Band 5/ Band 5.0

N: MATRIK (Sains)

 1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75 pada peringkat Matrikulasi/ Asasi
 2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (2.33) pada peringkat Matrikulasi/ Asasi dalam mata pelajaran:)
  • Mathematics
 3. i) Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Mathematics/ Additional Mathematics
  atau
  (ii) Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Mathematics/ Additional Mathematics
  dan
  Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Prinsip Perakaunan/ Ekonomi Asas/ Ekonomi/ Perdagangan/ Perniagaan/ Pengajian Keusahawanan/ Physics/ Chemistry/ Biology/ Lukisan Kejuruteraan
 4. Mendapat sekurang-kurangnya Band 4 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 4.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  Nota:
  1. Wajib menjalani Latihan Industri di luar negara (kecuali Brunei dan Indonesia) atau Syarikat Antarabangsa di dalam negara. Walau bagaimanapun, sepanjang tempoh pandemik covid-19, Latihan Industri boleh dijalankan secara maya dengan mana-mana organisasi di dalam dan luar negara.
  2. Syarat graduasi: MUET Band 5/ Band 5.0

P: MATRIK (Perakaunan)

 1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75 pada peringkat Matrikulasi/ Asasi
 2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (2.33) pada peringkat Matrikulasi/ Asasi dalam dua (2) mata pelajaran berikut:
  • Mathematics
  • Ekonomi/ Perakaunan
 3. (i) Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Mathematics/ Additional Mathematics
  atau
  (ii) Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Mathematics/ Additional Mathematics
  dan
  iii) Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Prinsip Perakaunan/ Ekonomi Asas/ Ekonomi/ Perdagangan/ Perniagaan/ Pengajian Keusahawanan/ Physics/ Chemistry/ Biology/ Lukisan Kejuruteraan
 4. Mendapat sekurang-kurangnya Band 4 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 4.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  Nota:
  1. Wajib menjalani Latihan Industri di luar negara (kecuali Brunei dan Indonesia) atau Syarikat Antarabangsa di dalam negara. Walau bagaimanapun, sepanjang tempoh pandemik covid-19, Latihan Industri boleh dijalankan secara maya dengan mana-mana organisasi di dalam dan luar negara.
  2. Syarat graduasi: MUET Band 5/ Band 5.

U: ASASI (Undang-Undang)

 1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75 pada peringkat Matrikulasi/ Asasi
 2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (2.33) pada peringkat Matrikulasi/ Asasi dalam mata pelajaran:
  • Introduction to Economics/ Basic Economics/ Economics
  3. (i) Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Mathematics/ Additional Mathematics
  atau
  (ii) Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Mathematics/ Additional Mathematics
  dan
  Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Prinsip Perakaunan/ Ekonomi Asas/ Ekonomi/ Perdagangan/ Perniagaan/ Pengajian Keusahawanan/ Physics/ Chemistry/ Biology/ Lukisan Kejuruteraan
  4. Mendapat sekurang-kurangnya Band 4 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 4.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  Nota:
  1. Wajib menjalani Latihan Industri di luar negara (kecuali Brunei dan Indonesia) atau Syarikat Antarabangsa di dalam negara. Walau bagaimanapun, sepanjang tempoh pandemik covid-19, Latihan Industri boleh dijalankan secara maya dengan mana-mana organisasi di dalam dan luar negara.
  2. Syarat graduasi: MUET Band 5/ Band 5.0

T: STAM

1. (i) Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
• Mathematics/ Additional Mathematics
atau
(ii) Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
• Mathematics/ Additional Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
• Prinsip Perakaunan/ Ekonomi Asas/ Ekonomi/ Perdagangan/ Perniagaan/ Pengajian Keusahawanan/ Physics/ Chemistry/ Biology/ Lukisan Kejuruteraan
2. Mendapat sekurang-kurangnya Band 4 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 4.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
Nota:
i) Wajib menjalani Latihan Industri di luar negara (kecuali Brunei dan Indonesia) atau Syarikat Antarabangsa di dalam negara. Walau bagaimanapun, sepanjang tempoh pandemik covid-19, Latihan Industri boleh dijalankan secara maya dengan mana-mana organisasi di dalam dan luar negara.
ii) Syarat graduasi: MUET Band 5/ Band 5.0

G1: DIPLOMA UA
G2: DIPLOMA POLITEKNIK
E3: DIPLOMA IPTS

 1. Memiliki Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.75
 2. Mendapat sekurang-kurangnya Band 4 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 4.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  Nota:
  i) Wajib menjalani Latihan Industri di luar negara (kecuali Brunei dan Indonesia) atau Syarikat Antarabangsa di dalam negara. Walau bagaimanapun, sepanjang tempoh pandemik covid-19, Latihan Industri boleh dijalankan secara maya dengan mana-mana organisasi di dalam dan luar negara.
  ii) Syarat graduasi: MUET Band 5/ Band 5.

E2: DVM

 1. Memiliki Diploma Vokasional Malaysia dalam bidang Perniagaan atau bidang lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan sekurang kurangnya PNGK Akademik 3.00
 2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SVM dalam mata pelajaran:
 3. • Mathematics
 4. Mendapat sekurang-kurangnya Band 4 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 4.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  Nota:
  1. Wajib menjalani Latihan Industri di luar negara (kecuali Brunei dan Indonesia) atau Syarikat Antarabangsa di dalam negara. Walau bagaimanapun, sepanjang tempoh pandemik covid-19, Latihan Industri boleh dijalankan secara maya dengan mana-mana organisasi di dalam dan luar negara.
  2. Syarat graduasi: MUET Band 5/ Band 5.0

  School of Languages, Civilisation and Philosophy

  +604-928 5701