Alumni    •    Vacancy

Bachelor of Accounting (Information System) with Honours

UU6227001 SARJANA MUDA SEJARAH GUNAAN DENGAN KEPUJIAN
07 Semester

A: STPM (Sastera)
S: STPM (Sains)
N: MATRIK (Sains)
P: MATRIK (Perakaunan)
U: ASASI (Undang-Undang)
J: MATRIK (Kejuruteraan)
K: ASASI (Kejuruteraan)

 1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75 pada peringkat STPM/ Matrik/ Asasi
 2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred B/4B) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
  • Sejarah
 3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  atau
  Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  dan
  Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Bahasa Inggeris

T: STAM

 1. Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid Jiddan pada peringkat STAM
 2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred B/4B) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
  • Sejarah
 3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET) atau
  Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET) dan
  Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Bahasa Inggeris

G1: DIPLOMA UA
G2: DIPLOMA POLITEKNIK
E3: DIPLOMA IPTS

 1. Memiliki Diploma dan keputusan lain yang berkaitan dan diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.75
 2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred B/4B) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran
  • Sejarah
 3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  atau
  Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  dan
  Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Bahasa Inggeris

E2: DVM

 1. Memiliki Diploma Vokasional Malaysia yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan sekurang- kurangnya PNGK Akademik 3.00
 2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred B/4B) pada peringkat SVM dalam mata pelajaran:
  • Sejarah
 3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  atau
  Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  dan
  Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SVM dalam mata pelajaran:
  • Bahasa Inggeris

  School of Languages, Civilisation and Philosophy

  +604-928 5701