Alumni    •    Vacancy

Bachelor of Accounting with Honours

UU6344001
SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN

08 Semester

A: STPM (Sastera)
S: STPM (Sains)

 1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.30 pada peringkat STPM 2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran:
  • Perakaunan/ Ekonomi/ Pengajian Perniagaan atau
 2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Prinsip Perakaunan/ Ekonomi Asas/ Ekonomi/ Perdagangan/Perniagaan
 3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Mathematics/ Additional Mathematics
 4. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)

N: MATRIK (Sains)

 1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.30 pada peringkat Matrikulasi/ Asasi
 2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
  • Mathematics/ Additional Mathematics
  • Prinsip Perakaunan/ Ekonomi Asas/ Ekonomi/ Perdagangan/ Perniagaan
 3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)

P: MATRIK (Perakaunan)

 1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.30 pada peringkat Matrikulasi/ Asasi
 2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
  • Mathematics/ Additional Mathematics
 3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)

G1: DIPLOMA UA
G2: DIPLOMA POLITEKNIK
E3: DIPLOMA IPTS

 1. i) Memiliki Diploma Perakaunan atau program yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK 3.30 atau
  (ii) Memiliki Diploma lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK 3.30 dan
  Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
  • Mathematics/Additional Mathematics
  • Prinsip Perakaunan/ Ekonomi Asas/ Ekonomi/ Perdagangan/ Perakaunan Perniagaan/ Perniagaan
 2. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)

E2: DVM

 1. Memiliki Diploma Vokasional Malaysia dalam bidang Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK 3.30
 2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SVM dalam mata pelajaran:
  • Mathematics
 3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)

  Tunku Puteri Intan Safinaz School of Accountancy

  +604-928 7201