Alumni    •    Vacancy

Bachelor of Accounting (Information System) with Honours

UU6344002
SARJANA MUDA PERAKAUNAN (SISTEM MAKLUMAT) DENGAN KEPUJIAN

08 Semester

A: STPM (Sastera)
S: STPM (Sains)

 1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.30 pada peringkat STPM
 2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran:
  • Perakaunan/ Ekonomi/ Pengajian Perniagaan
   atau
 3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Prinsip Perakaunan/ Ekonomi Asas/ Ekonomi/ Perdagangan/ Information and Communication Technology/ Perniagaan
 4. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  • Mathematics/ Additional Mathematics
 5. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)

N: MATRIK (Sains)

 1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.30 pada peringkat Matrikulasi/ Asasi
 2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
  • Mathematics/ Additional Mathematics
  • Prinsip Perakaunan/ Ekonomi Asas/ Ekonomi/ Perdagangan/ Information And Communication Technology/ Perniagaan
 1. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)

P: MATRIK (Perakaunan)

 1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.30 pada peringkat Matrikulasi/ Asasi
 2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
  • Mathematics/ Additional Mathematics
 3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)

G1: DIPLOMA UA
G2: DIPLOMA POLITEKNIK
E3: DIPLOMA IPTS

 1. Memiliki Diploma Perakaunan atau program yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK 3.30

atau

 1. Memiliki Diploma lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK 3.30

dan

 1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
  • Mathematics/ Additional Mathematics
  • Prinsip Perakaunan/ Ekonomi Asas/ Ekonomi/ Perdagangan/ Perakaunan Perniagaan/ Information and Communication Technology/ Perniagaan
 2. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)

E2: DVM

 1. Memiliki Diploma Vokasional Malaysia dalam bidang Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan Senat Universiti dengan sekurangkurangnya PNGK 3.30
 2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SVM dalam mata pelajaran:
  • Mathematics
 3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)

  Tunku Puteri Intan Safinaz School of Accountancy

  +604-928 7201