Bachelor of Applied Linguistics and Business Administration with Honours

ADMISSION REQUIREMENT (SYARAT AM KEMASUKAN)

SYARAT AM KEMASUKAN

LEPASAN STPM

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian (GRED C) dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian (GRED C) Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM
dan
Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang- kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:

  • Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am
  • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain

dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET)


LEPASAN MATRIKULASI KPM/ASASI SAINS UM/ASASI UITM (BUKAN FEEDER)

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian (GRED C) dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian (GRED C) Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM
dan
Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET)


LEPASAN STAM

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) Tahun 2019 dan 2018.
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET)


LEPASAN DIPLOMA POLITEKNIK/ UNIVERSITI AWAM/ IPTS/ VOKASIONAL MALAYSIA

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu atau kepujian Bahasa Melayu Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM
dan
Memiliki kelulusan Diploma UA/Politeknik/IPTS dan diluluskan oleh Senat Universiti
atau
Diploma Vokasional Malaysia (DVM) atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET)
dan
Mendapat pengiktirafan dari MQA dan direkodkan dalam MQR


SYARAT AM PENDIDIKAN

SYARAT TAMBAHAN BAGI PERMOHONAN PROGRAM PENDIDIKAN UNTUK PERKHIDMATAN DENGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  1. Terbuka kepada warganegara sahaja.
  2. Pemohon mestilah berumur tidak melebihi 30 tahun semasa mengemukakan permohonan.
  3. Lulus Matematik dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia/Setaraf.
  4. Calon yang memohon hendaklah sihat tubuh badan, tidak mengidap apa-apa penyakit mental atau fizikal, dan berupaya mengikuti program-program yang dirangka untuk kursus ini.

School of Languages, Civilisation & Philosophy
Universiti Utara Malaysia,
06010 UUM Sintok,
Kedah Darul Aman, MALAYSIA. 

Tel: +604-928 5701/5881
Fax: +604-928 5709
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.