Senarai Unit Penyelidikan dan CoE

KOLEJ PERNIAGAAN UUM (COB)

 

Pusat Pengajian Pengurusan Teknologi dan Logistik (STML)

 

S-CoE : Institut Kecemerlangan Teknologi dan Rantaian Pembekalan

 

Unit Penyelidikan :

1.

Makmal Penyelidikan Sains Pengetahuan

2.

Kecemerlangan Operasi

 

Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan (SEFB)

S-CoE: Institut Penyelidikan Dasar Ekonomi dan Kewangan

 

Unit Penyelidikan :

1.

Perdagangan dan Integrasi Serantau

2.

Pertanian Lestari dan Makanan

3.

Alam Sekitar dan Kelestarian

4.

Pengurusan Risiko

5.

Risiko Politik dan Ekonomi

 

Pusat Pengajian Perakaunan Tunku Puteri Intan Safinaz (TISSA)

 

S-CoE: Institut Strategik dan Pembangunan Perakaunan Lestari

 

Unit Penyelidikan :

1.

Jaminan dan Pengauditan

2.

Kastam dan Cukai

3.

Sistem Maklumat Perakaunan

 

kOLEJ SASTERA DAN SAINS (CAS)

 

Pusat Pengajian Multimedia, Teknologi dan Komunikasi (SMMTC)

 

S-CoE: Institut Kreatif Kemanusiaan, Multimedia dan Inovasi

 

Unit Penyelidikan :

1.

Komunikasi Lanjutan

2.

Media Sivik

 

Pusat Pengajian Pengkomputeran (SOC)

S-CoE: Institusi Peluang Digital Lanjutan dan Pintar

 

Unit Penyelidikan :

1.

Makmal Penyelidikan Data Sains

2.

Makmal Penyelidikan Pengkomputeran Berpusatkan Manusia

3.

Makmal Penyelidikan INTERNETWORKS

4.

Makmal Penyelidikan Pengkomputeran Optik

 

Pusat Pengajian Sains Kuantitatif (SQS)

 

S-CoE: Institut Industrial Keputusan Pemodelan Strategik (ISIDM)

 

Unit Penyelidikan :

1.

Risikan Perniagaan dan Sokongan Keputusan

2.

Kaedah Pembangunan dan Penambaikan Kuantitatif

 

Pusat Pengajian Psikologi Gunaan, Dasar dan Kerja Sosial (SAPSP)

 

S-CoE: Institute for Psikoterapi, Pembetulan dan Pemulihan

 

Unit Penyelidikan :

1.

Kesukarelaan dan Penjagaan Sosial

2.

Seni Ekspresif

 

Pusat Pengajian Pendidikan & Bahasa Moden

(SEML)

 

S-CoE: Institut Kecemerlangan Pemimpin dan Guru dalam Pendidikan

 

Unit Penyelidikan :

1.

Falsafah dan Tamadun

2.

Bahasa dan Pertembungan Budaya

 

Kolej Undang-undang, Kerajaan & Pengajian Antarabangsa (UUM COLGIS)

 

Pusat Pengajian Antarabangsa (SOIS)

 

Unit Penyelidikan :

1.

Pengajian Dasar Luar Negara dan Keselamatan

2.

Pengajian Pengurusan Pelabuhan dan Maritim

3.

Strategi Perniagaan Antarabangsa dan Ekonomi Politik

4.

Pengajian Pendemokrasian, Negeri dan Hak Asasi Manusia

 

Pusat Pengajian Undang-undang (SOL)

S-CoE: Pusat Penyelidikan Undang-undang dan Keadilan

 

Unit Penyelidikan :

1.

Undang-undang Perniagaan Islam dan Shariah

2.

Undang-undang Antarabangsa

 

Pusat Pengajian Pengurusan Pelancongan, Hospitaliti dan Alam Sekitar (STHEM)

 

S-CoE: Pusat Penyelidikan Pelancongan Asia Tenggara

Unit Penyelidikan :

1.

Pengurusan Acara

 

Pusat Pengajian Kerajaan (SOG)

 

S-CoE: Institut Pengajian Kerajaan Tempatan

 

Unit Penyelidikan :

1.

Dasar Alam Sekitar

2.

Perancangan Perumahan dan Bandar

Pejabat Luar (China)

Permohonan secara Online melalui:
1. Uniutama Education and Consultancy Sdn Bhd (UECSB)
2. UUM Offshore Office, Beijing
3. MyGlobal Asia Center
4. Or other officially appointed UUM agents.

UUM Sintok

  servicedesk@uum.edu.my
  +604-928 4000    +604-928 3053
  Universiti Utara Malaysia,
06010 UUM Sintok, Kedah, Malaysia

UUM Kuala Lumpur

  uumkl@uum.edu.my
  +603-2610 3000    +603-2694 9228
 41-3 Jalan Raja Muda Abd Aziz,
50300 Kuala Lumpur, Malaysia