Bachelor of Muamalat Administration

Islamic business management field or muamalat is a thriving field after the adoption of the basic Islamic value in the public and private sectors launched by the Government of Malaysia in the early 1980s. This programme is offered in accordance with the development of muamalat system for providing human resources that can fulfil the development of that field.

 

ADMISSION REQUIREMENT

STPM

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian (GRED C) dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian (GRED C) Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;

dan

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:

Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am;

Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

MATRIKULASI KPM/ASASI SAINS UM/ ASASI UITM (BUKAN FEEDER)

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian (GRED C) dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian (GRED C) Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM.

dan

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

STAM

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) Tahun 2017 dan 2016.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

DIPLOMA

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;

dan

Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf oleh:

Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti

MQA dan direkodkan dalam MQR

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

dan

Menyertakan dokumen berikut yang telah disahkan kepada pihak Universiti:

 • Salinan Permohonan Aplikasi Dalam Talian;

 • Salinan Kad Pengenalan/MyKad calon;

 • Salinan Sijil Kelahiran Calon, Ibu dan Bapa/Surat Akuan Sumpah (Jika hilang)

 • Salinan Sijil Berhenti Sekolah/Surat Akuan;

 • Akuan Majikan (Jika Berkaitan);

 • Salinan Sijil STPM/Setaraf;dan

 • Salinan Sijil SPM/Setaraf;

 • Salinan Transkrip penuh Akademik (Semester 1 hingga akhir);

 • Salinan Diploma/Sijil (Jika ada)

 • Salinan Sijil MUET;

 • Salinan Surat Pengesahan Tamat Pengajian;dan

 • Salinan Keputusan Bahasa Melayu/ Matematik Julai (Jika ada)

 • Salinan bukti pengiktirafan MQA dan MQR (diperolehi dari portal MQA)

Islamic Business School
College of Business,
Universiti Utara Malaysia,
06010 UUM Sintok, 
Kedah Darul Aman, MALAYSIA.

Tel: +604-928 6651/6658/6655
Fax: +604-928 6653
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.