Bachelor of Education (Business Management)

 

 

 

ADMISSION REQUIREMENT

STPM

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian (GRED C) dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian (GRED C) Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;

dan

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:

Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am;

Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

MATRIKULASI KPM/ASASI SAINS UM/ ASASI UITM (BUKAN FEEDER)

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian (GRED C) dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian (GRED C) Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM.

dan

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

STAM

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) Tahun 2017 dan 2016.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

DIPLOMA

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;

dan

Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf oleh:

Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti

MQA dan direkodkan dalam MQR

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

dan

Menyertakan dokumen berikut yang telah disahkan kepada pihak Universiti:

 • Salinan Permohonan Aplikasi Dalam Talian;

 • Salinan Kad Pengenalan/MyKad calon;

 • Salinan Sijil Kelahiran Calon, Ibu dan Bapa/Surat Akuan Sumpah (Jika hilang)

 • Salinan Sijil Berhenti Sekolah/Surat Akuan;

 • Akuan Majikan (Jika Berkaitan);

 • Salinan Sijil STPM/Setaraf;dan

 • Salinan Sijil SPM/Setaraf;

 • Salinan Transkrip penuh Akademik (Semester 1 hingga akhir);

 • Salinan Diploma/Sijil (Jika ada)

 • Salinan Sijil MUET;

 • Salinan Surat Pengesahan Tamat Pengajian;dan

 • Salinan Keputusan Bahasa Melayu/ Matematik Julai (Jika ada)

 • Salinan bukti pengiktirafan MQA dan MQR (diperolehi dari portal MQA)

School of Education & Modern Languages
Universiti Utara Malaysia,
06010 UUM Sintok, 
Kedah Darul Aman, MALAYSIA.

Tel: +604-928 5381
Fax: +604-928 5382
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.