Bachelor of Arts (Contemporary Literature & Creative Industry Management)

ADMISSION REQUIREMENT

STPM

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian (GRED C) dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian (GRED C) Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;

dan

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:

Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am;

Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

MATRIKULASI KPM / ASASI SAINS UM / ASASI UITM (BUKAN FEEDER)

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian (GRED C) dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian (GRED C) Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM.

dan

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

STAM

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) Tahun 2018 dan 2017.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

DIPLOMA POLITEKNIK / UNIVERSITI AWAM / VOKASIONAL MALAYSIA

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;

atau

Memiliki Sijil Vokasional Malaysia (SVM)/setaraf dengan mendapat kepujian (GRED C) Bahasa Melayu Kod 1104; lulus dalam mata pelajaran Sejarah Kod 1251/setara; PNGK Akademik sekurang-kurangnya 2.00; PNGK Vokasional sekurang-kurangnya 2.67

DAN

Memiliki kelulusan Diploma/DVM atau kelulusan lain yang diiktiraf oleh:

i) Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Sebat Universiti

ii) MQA dan direkodkan dalam MQR

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET)

SYARAT AM PENDIDIKAN

SYARAT TAMBAHAN BAGI PERMOHONAN PROGRAM PENDIDIKAN UNTUK PERKHIDMATAN DENGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  1. warganegara sahaja.
  2. Pemohon mestilah berumur tidak melebihi 30 tahun pada 1 Januari 2019 iaitu lahir pada atau selepas 1 Januari 1989.
  3. Lulus Matematik dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia/Setaraf

4. Calon yang memohon hendaklah sihat tubuh badan, tidak mengidap apa-apa penyakit mental atau fizikal, dan berupaya mengikuti program-program yang dirangka untuk kursus ini.

School of Languages, Civilisation & Philosophy
Universiti Utara Malaysia,
06010 UUM Sintok,
Kedah Darul Aman, MALAYSIA. 

Tel: +604-928 5701/5881
Fax: +604-928 5709
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.